Languages

Languages1

  1. De Toren van Babel, Pieter Bruegel de Oude, «The Tower of Babel», 1563, Kunsthistorisches Museum, Wien[]